Wat moet je kunnen?

Elk onderwijs heeft zijn eigen eindtermen. Op de havo moet je meer kunnen dan op de mavo, maar weer minder dan op het vwo. Wat moet je eigenlijk kunnen voor elk niveau? Hier een omschrijving afkomstig van het ERK.

A1 (onderbouw vmbo basis/kader)
Ik kan vertrouwde woorden en basiszinnen begrijpen die mezelf, mijn familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer de mensen langzaam en duidelijk spreken.

A2 (examen vmbo basis/kader)
Ik kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn (bijvoorbeeld zeer eenvoudige informatie over mezelf en mijn familie, winkelen, plaatselijke omgeving, werk). Ik kan de belangrijkste punten uit korte, duidelijke eenvoudige berichten en aankondigingen halen.

A2/B1 (examen vmbo tl/mavo)
Ik kan alles van A2 en deels wat van B1.

B1 (examen havo)
Ik kan de hoofdpunten begrijpen wanneer in duidelijk uitgesproken standaardtaal wordt gesproken over vertrouwde zaken die ik regelmatig tegenkom op mijn werk, school, vrije tijd enz. Ik kan de hoofdpunten van veel radio- of tv-programma’s over actuele zaken of over onderwerpen van persoonlijk of beroepsmatig belang begrijpen, wanneer er betrekkelijk langzaam en duidelijk gesproken wordt.

B2 (examen vwo)
Ik kan een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Ik kan de meeste nieuws- en actualiteitenprogramma’s op de tv begrijpen. Ik kan het grootste deel van films in standaardtaal begrijpen.

C1 (verdiepingsprogramma vwo)
Ik kan een langer betoog begrijpen, zelfs wanneer dit niet duidelijk gestructureerd is en wanneer relaties slechts impliciet zijn en niet expliciet worden aangegeven. Ik kan zonder al te veel inspanning tv-programma’s en films begrijpen.

C2 (opleiding tot docent Engels)
Ik kan moeiteloos gesproken taal begrijpen, in welke vorm dan ook, hetzij in direct contact, hetzij via radio of tv, zelfs wanneer in een snel moedertaaltempo gesproken wordt als ik tenminste enige tijd heb om vertrouwd te raken met het accent.

Voor meer oefenmateriaal op al deze niveaus, klik hier.

SEE ALL Add a note
YOU
Add your Comment

Abonneer nu!

© 2019 Meester Gijs / Foto's van: Unsplash en Getrefe.