• Geen producten in je winkelmand.

Jezelf registreren bij deze site is makkelijk. Vul de velden hieronder in en we maken je account direct aan.

Accountgegevens

Profielgegevens

Voornaam (verplicht)

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen

NIET INVULLEN AUB (verplicht)

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen Wijzig

Wie kan dit veld zien?
Sluiten
Achternaam (verplicht)

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen

Onderwijsniveau (verplicht)

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen

Locatie school (verplicht)

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen Wijzig

Wie kan dit veld zien?
Sluiten
Geboortejaar (verplicht)

Dit veld kan worden gezien worden door: Iedereen

Algemene voorwaarden

Onderstaande bepalingen zijn opgesteld om jou als consument en mij als bedrijf inzichtelijk te maken wat onze rechten en plichten zijn. Omdat ik je de kleine lettertjes wil besparen zijn ze kort, duidelijk en volledig. Voor eventuele vragen kun je altijd contact opnemen via info(at)meestergijs.nl.

Product en betaling

Het product dat wordt aangeboden is een eenjarig abonnement voor meestergijs.nl. Een leerplatform dat met zijn content ondersteuning biedt bij het beheersen van de Engelse taal. Het abonnement kost 10,- en kan betaald worden via iDeal, Paypal of Creditcard.

Alle rechten voorbehouden

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.
Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald, wordt deze toestemming stilzwijgend verleend voor het citeren van gedeelten uit deze werken, mits zonder winstoogmerk en met expliciete bronvermelding.
De persoonlijke gegevens die de gebruikers op de formulieren van deze website hebben ingevuld, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Zij worden niet aan derden verstrekt. De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte gegevens raadplegen, wijzigen en verwijderen.

Prijs

De prijs van het product is inclusief 21% BTW.

Mijn dienstverlening

Het platform wordt volledig door Meester Gijs zelf gevuld en onderhouden. Ik accepteer geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan door het niet goed functioneren van de website, tenzij er sprake is van opzet of bewuste stoutmoedigheid van mijn kant.
Indien je van mening bent dat je ernstige schade hebt geleden neem dan binnen drie werkdagen contact op. Indien er gegronde reden zijn om aan te nemen dat het platform wel verantwoordelijk is dan zal maximaal het factuurbedrag worden vergoed.
Ik zal mij inspannen om het online platform ten aller tijde beschikbaar te stellen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat de beschikbaarheid in hoge uitzondering beperkt zal zijn door onderhoud of in ernstigere gevallen, herstel.
Het gebruik van ongepast taalgebruik of nep accounts betekent een directe verwijdering van het account dat aansprakelijk is. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd. Ook account met gebruikersnamen die verwijzen naar andere personen, of gebruikersnamen die als ongepast of kwetsend kunnen worden ervaren, worden verwijderd.
Het platform kan niet garanderen dat ze vrij is van bugs, gebreken of Malware. Ook kan het platform niet garanderen dat het aanbod volledig is; dat er niks ontbreekt. Er wordt continu content toegevoegd, maar zal altijd in ontwikkeling blijven; elementen verdwijnen, worden aangepast of aangevuld en nieuwe elementen worden toegevoegd.

meestergijs.nl behoudt zich dan ook het recht om:

– Onaangekondigd onderdelen van de website aan te passen of te verwijderen.
– Het platform tijdelijk te blokkeren vanwege onderhoud.

Jouw garantie

Omdat u het product online koopt heb je recht op 14 dagen bedenktijd. Dat betekent dat als je na aanschaf, en binnen 14 dagen toch af wilt zien van je abonnement dat dit mogelijk is. Stuur dan een mail naar info(at)meestergijs.nl en je zult je betaling teruggestort krijgen. Als er al buitenproportioneel gebruik is gemaakt van alle content dan kan worden afgezien van een terugbetaling. Dat gebeurt dan in overleg.

I agree to these Terms and Conditions

© 2024 Meester Gijs / Beeld: UNSPLASH en iStockPhoto